Innlogging

Informasjon on NettWeb

Målekjedekontroll - forfalte målere

Under målekjedekontroll vises målere som har forfalt til kontroll. I hht. krav til måling skal målere i sentralnettet kontrolleres. Vi vil gjerne ha tilbakemelding om hvorfor eventuelle målere ikke er registrert kontrollert i henhold til frist. Ta kontakt med nettavregning@statnett.no. Vi ønsker også at man ser på måleroversikten og gjør seg kjent med målere som kontrolleres i.l.a. av året så man får kontrollert målere før fristen.


Administrasjon av brukertilganger på Nettweb

Kundene er selv ansvarlig for å opprette og slette brukere
• Nye brukere oppretter kunden selv på Nettweb
• Når ansatte slutter/brukere ønskes slettet må kunden gi beskjed til Statnett som sletter brukeren: e-post til nettavregning@statnett.no
• Kundene kan hvert år få tilsendt oversikt over alle sine brukere på Nettweb med angivelse av tidspunkt for ”sist pålogget”.
• Brukere som ikke har vært aktive i løpet av to år kan slettes fra systemet
• Vi anbefaler alle å opprette personlige brukere.


Nettweb er Statnetts webløsning for våre sentral - og regionalnettskunder.
Her kan våre kunder kan logge seg inn og se egne avregningsdata, både for faste ledd og energiledd.
Marginaltapssatser vises ved å velge linken oppe til venstre på siden. Visning av marginaltapssatser krever ingen pålogging.


Ny bruker

Dersom du ønsker å registrere deg som ny bruker kan du gjøre dette ved å bruke linken under.

Brukerregistrering

Glemt passord

Dersom du har glemt brukernavn og/eller passordet ditt kan få dette tilsendt på e-post ved å bruke linken under.

Glemt passord

Kontakt

Kontakt Nettavregning

Har du spørsmål angående Nettweb, nettavregning eller marginaltaps-beregninger?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.

Nettavregning/Nettweb
Telefon: +47 48 89 60 32
E-post: nettavregning@statnett.no

Marginaltap
E-post: marginaltap@statnett.no